Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Projectverslagen > Vreemde pensioenen !

Vreemde pensioenen !

Levensloopbanen van kansarme vrouwen : een specifieke impact van migratie en etnisch-culturele achtergrond ?

Het project ‘Vreemde pensioenen!’ kwam er naar aanleiding van een vorig actieonderzoek naar de (einde)loopbanen van laaggeschoolde vrouwen. Hieronder geven we een bondige schets van dit onderzoek en geven we aan waarom we ook rond pensioenen met (laaggeschoolde) kansarme,
allochtone vrouwen willen werken.


Flora, 2009

Begeleidende documenten
Levensloopbanen van kansarme vrouwen