Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Projectverslagen > Twee werelden, twee logica’s

Twee werelden, twee logica’s

Onder productiviteitsdruk wentelen sommige bedrijven wentelen sociale kosten af op de overheid.Een groot deel van de sociale economie beoogt de maatschappelijke inschakeling (of participatie) van kansengroepen via tewerkstelling. Ondanks grote inspanningen van de sector en van de mensen in kwestie blijkt doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend te zijn. De sector krijgt steeds meer het gevoel dat sociale en commerciële bedrijven teveel vanuit verschillende economische denkkaders werken om laaggeschoolde vrouwen makkelijk in te schakelen. Om op dit probleem meer zicht te krijgen, werd een Management ES-changeproject opgezet, waaraan zes bedrijven en zes organisaties uit de sociale economie participeerden. Vertrekkend van een aantal basisnoties uit de economische theorie werden workshops opgezet waarin een casus uit een commerciële en één uit een sociale onderneming werden besproken. De bevindingen werden getoetst aan het economische kader, en de resultaten werden in een werktekst samengevat.

Begeleidende documenten
Twee werelden twee logica’s