Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Projectverslagen > Syntheseverslag « Begrijp me niet verkeerd... »

Syntheseverslag « Begrijp me niet verkeerd... »

Hoe in groep omgaan met (grote) verschillen in taal en taalgebruik ?

Het traject rond taal en taalgebruik werd opgezet in het kader van het project «Van Ik naar Wij | Du Je au Nous». In dit project (co)construeert Flora – samen met de verscheiden betrokken actoren – een methodiek die kansarme personen van Belgische of vreemde afkomst (opnieuw) gevoelig wil maken voor burgerparticipatie. De methodiek zal zich voornamelijk richten op praktijkwerkers uit de brede inschakelingsector en nodigt hen uit om samen met hun doelgroep – via het opzetten van een participatieve (burger)actie – op zoek te gaan naar een gezamenlijke visie op burgerparticipatie. Door het samen realiseren van een collectieve (burger)actie ervaren personen in inschakeling m.a.w. wat (burger)participatie is en kan betekenen voor de samenleving, de organisatie, de groep en het eigen leven.


Flora, 2010