Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Projectverslagen > Participatie : varen tussen Scylla en Charybdis…

Participatie : varen tussen Scylla en Charybdis…

Dr. Anne Snick 1. Mij werd gevraagd hier een eigenzinnige visie op participatie te brengen. Aangezien mijn verhaal gevoed is vanuit het werk van een eigenzinnige organisatie, zou dat moeten lukken. Ik heb het over Flora, een netwerk van organisaties die via tewerkstelling willen bijdragen tot de maatschappelijke integratie/participatie van en gelijke kansen voor laaggeschoolde en kansarme vrouwen (en mannen). Flora werkt dus op het snijvlak van gender, economie en armoedebestrijding. Om „arbeid‟ als inrijpoort voor maatschappelijke doelstellingen te gebruiken, is op zich al redelijk eigenzinnig. De economie ziet (potentiële) werknemers immers als „productiefactor‟ die de privé-winst van de privé-aandeelhouders kunnen en moeten vergroten. Het aanwerven van laaggeschoolde of kansarme werknemers, of het „opentrekken‟ van de notie werk tot het „deelnemen aan de samenleving‟ in de brede zin, staat haaks op die „privé-doelen‟ en is dus not done. Of je moet bereid zijn om steeds tegen de stroom in te zwemmen. Om dat toch te kunnen doen, hebben een aantal organisaties van over het hele land zich verenigd in het netwerk Flora. Als netwerk biedt het hen een platform dat de micro-economische (rentabiliteits)logica waarin ze gevat zitten, overstijgt, en een forum – letterlijk: een openbare ruimte, een marktplein – creëert waarop „maatschappelijke‟ thema‟s (zoals gelijke kansen, armoedebestrijding, participatie) op de agenda kunnen worden gehouden.


SNICK, Anne. Kunst en Democratie – lezing Nieuwjaarsreceptie, Brussel 19/12/2007