Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Projectverslagen > Methodologische handleiding van jobcoaching

Methodologische handleiding van jobcoaching

Het project EQUAL REJOINS (gecoördineerd door FOREM Conseil) verenigde van april 2005 tot maart 2007 alle Waalse actoren van jobcoaching: de Waalse pilootprojecten, de ‘Missions Régionales’, de federale pilootprojecten Acfi en Flora en de pilootprojecten van AWIPH. De talrijke uitwisselingen tussen de verschillende projecten (jobcoaches en projectverantwoordelijken) hebben geresulteerd in een methodologische handleiding die reeds in PDF versie beschikbaar is. Bij wijze van voorstelling, geven we hier enkele citaten uit het voorwoord van Marie-Christine Levèbvre.


Equal REJOINS, 2007