Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Projectverslagen > Maatschappelijke praktijken en leefwereld van eenoudergezinnen van cultureel diverse origine in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Maatschappelijke praktijken en leefwereld van eenoudergezinnen van cultureel diverse origine in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2010 stelde het Territoriaal Pact voor de Tewerkstelling in Brussel het rapport « Monoparentalité à Bruxelles : un tour d’horizon » voor. Dit rapport bevat een synthese van reeds gekende onderzoeken in dit domein, en de resultaten van de reflectie die in Brussel werd opgezet met de diverse sociale sectoren die op het terrein met deze thematiek te maken hebben. Het rapport legt een grote lacune bloot: een langlopende studie van het parcours van eenoudergezinnen in de levensdomeinen arbeid en huisvesting die zou moeten toelaten een nauwkeuriger zicht te krijgen op de diverse fasen van het eenouderschap.
Een onderzoek in het kader van « Prospective Research for Brussels » (uitgevoerd door de UCL) heeft als doel dit thema uit te diepen. Een beperkt wetenschappelijk comité werd opgericht om dit onderzoekswerk op te volgen. Vervolgens werd een ‘Brussels Technisch Platform Eenoudergezinnen’ opgestart met als opdracht het terrein voor het onderzoek af te bakenen, politieke aanbevelingen te formuleren en nieuwe projecten op te zetten.