Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Projectverslagen > Het actieonderzoek JUMP

Het actieonderzoek JUMP

JUMP is een actieonderzoeksproject (1996-2000) dat werd opgestart op initiatief van de Dienst Gelijke Kansen van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, en met steun van het Europees sociaal Fonds, doelstelling 3. De concrete uitvoering van het onderzoek werd toevertrouwd aan het netwerk Flora. Het actieonderzoek had als doel om de socio-professionele inschakeling van laaggeschoolde vrouwen te bevorderen aan de hand informatieverstrekking en sensibilisering van de begeleiders die betrokken waren bij het opleidings- of tewerkstellingtraject van deze vrouwen, alsook hun potentiële werkgevers.

Begeleidende documenten
Het actieonderzoek JUMP