Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Projectverslagen > Fiche JUMP

Fiche JUMP

Deze fiche behandelt de plaats van de opleiding in ruime zin binnen de sociaal-professionele inschakeling van vrouwen. De Europese Unie spreekt in dit verband over ‘het aanbieden van een nieuwe start’ aan werklozen. Momenteel bestaat er een continuüm met als uitersten opleiding en tewerkstelling. Tussen die twee polen is er een zone met allerlei soorten inschakelings-mechanismen die opleiding en tewerkstelling op uiteenlopende manieren willen verzoenen: leren door werk, contracten in ‘artikel 60’* en ‘artikel 61’*, sociale werkplaatsen... Gezien deze situatie is het belangrijk dat vrouwen hun verwachtingen zo duidelijk mogelijk uiteenzetten en dat trajectbegeleiders zo duidelijk mogelijk zeggen wat zij kunnen voorstellen, zodat vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.


Flora & Service Egalité des chances. 1998