Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Projectverslagen > Cultuur als werk. Een deconstructie van de notie ‘cultuurparticipatie’ vanuit het perspectief van laaggeschoolde vrouwen

Cultuur als werk. Een deconstructie van de notie ‘cultuurparticipatie’ vanuit het perspectief van laaggeschoolde vrouwen

1. Probleemstelling: de klassieke benadering van cultuurparticipatie
Wanneer over cultuurparticipatie van achtergestelde groepen gesproken wordt, dan gebeurt ditdoorgaans vanuit een visie op cultuur als een afgebakend, afgelijnd domein. Het probleem is dan dat bepaalde, achtergestelde groepen geen toegang tot dit domein hebben, er niet aan participeren. Er worden een aantal “drempels“ gediagnosticeerd die de toegang tot de cultuursector belemmeren, en er worden maatregelen ingevoerd om die drempels weg te werken. Groepen van mensen die niet aan het bestaande cultuuraanbod participeren, moeten op één of andere manier gestimuleerd worden om dat wel te gaan doen. Hierbij wordt de doelgroep vooral als ‘consument’ van cultuur benaderd. Zo moet het ter beschikking stellen van cultuurcheques of gratis toegangskaartjes voor culturele evenementen een antwoord
bieden op financiële belemmeringen voor cultuurparticipatie. Toch blijkt dit als strategie niet te volstaan. Uit een recent onderzoek dat de VUB-onderzoeksgroep TOR uitvoerde in opdracht van de overheid blijkt dat “de inspanningen om de participatie te verhogen, … nog niet veel zoden aan de dijk [hebben] gezet. Cultuur is nog niet democratischer geworden. Met cultuurcheques en reducties is er hard gewerkt aan de prijzenpolitiek. Maar het gaat niet alleen om inkomensongelijkheid, aldus de onderzoekers. Participatie gaat over smaakpatronen. Die worden zeer vroeg gevormd en zijn nadien moeilijk bij te sturen. Veel ongelijkheid komt via de familie tot stand”1.


SNICK, Anne In : Leye, Marijke (Red.). Over (cultuur)participatie. Brussel, Kunst en Democratie, 2006