Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Projectverslagen > Bruggen naar participatie Participatie zonder vervreemding

Bruggen naar participatie Participatie zonder vervreemding

In 2007-2008 zette Flora met steun van de Vlaamse overheid het project ‘Participatie door arbeid’ op. Daarin werd onderzocht hoe een expo als ‘Vrouwelijk meervoud/féminin pluriel’ een hefboom kon zijn voor de (cultuur)participatie van laaggeschoolde en kansarme vrouwen. Deze expo was (onder begeleiding van kunstenaar Jan Vromman) opgebouwd door een vierhonderdtal vrouwen actief in organisaties voor socioprofessionele inschakeling uit de drie gewesten, en reisde van 2006 tot 2008 door het land. Op elke locatie die de tentoonstelling aandeed, werden lokale actoren betrokken bij het onthaal en de programmering van randactiviteiten, debatten en workshops.De expo bood zichtbaarheid aan hun verhaal, hun werk, hun visie op ‘arbeid’ en ‘samenleven’, hun dromen en zorgen. Het was een bruisend en uitdagend traject, waarin bleek dat ‘wat je aandacht geeft, groeit’. Voor al deze vrouwen een grensverleggende (succes)ervaring !