Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Jaarverslagen > Jaarverslag 2013 Gender: de sleutel tot de overgang

Jaarverslag 2013 Gender: de sleutel tot de overgang

2013 werd ingewijd als "het Europese jaar van de burgers". Zoals u zal kunnen lezen in dit verslag, heeft Flora in 2013 opnieuw en nog harder gewerkt aan projecten die opgestart en gedragen werden door de burgers. Rekening houdend met de huidige socio‐economische context, sinds 2008 gekenmerkt door de crisis, wordt het hoog tijd om de basissen van een duurzamer socio‐economisch systeem uit te denken en uit te bouwen. Wij staan voor een historisch keerpunt. De interesse die de politieke actoren tonen in de sociale innovatie, die op gang werd gebracht door en voor burgers, getuigt van een essentiële verandering: zelfs al gebeurt het in geringe mate, toch doet de politieke wereld een beroep op de expertise van de burgers. Bij Flora zijn de innoverende ervaringen van de burgers, die zich sinds lange tijd ontwikkelen los van het systeem, een bron van kennis en inspiratie. Samen werken aan de overgang naar meer duurzaamheid, dat is leren om zich anders te organiseren om op een billijke manier tegemoet te komen aan de verschillende behoeften (zowel in het Noorden als in het Zuiden, voor de mannen en vrouwen, arm of rijk, van vandaag en morgen). De projecten die ontwikkeld worden binnen Flora onderzoeken de mogelijke pistes om zulke uitdagingen aan te gaan.