Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Jaarverslagen > Jaarverslag 2011 Gender: de sleutel tot participatie en coproductie

Jaarverslag 2011 Gender: de sleutel tot participatie en coproductie

In 2011 heeft Flora zich ontpopt tot een open netwerk dat samen met een zo breed mogelijke waaier aan andere actoren kennis ontwikkelt over hoe een meer egalitaire en solidaire samenleving vorm kan krijgen. In de voorbije 18 jaar had Flora als netwerk van vormings- en inschakelingsorganisaties (met steun van het ESF, FIM en IGVM) heel wat kaders en methodieken ontwikkeld die stilaan ook elders weerklank kregen. Tegelijk was al langer duidelijk dat Flora zijn visie en missie – ijveren voor een solidaire economie en een egalitaire samenleving – maar kan realiseren door de krachten te bundelen met zoveel mogelijk organisaties en individuen die, ook al zijn ze actief in andere sectoren of op andere terreinen, hetzelfde doel voor ogen hebben. Dagelijks zoeken organisaties op het terrein creatieve antwoorden op de complexe noden van wie met armoede en uitsluiting wordt geconfronteerd. Hun ervaringen leren dat daarvoor een meer holistische benadering nodig is dan de door het beleid opgelegde (en dus per definitie meer verkokerde) kaders toelaten. Door deze ‘wijsheid van het terrein’ te verzamelen, te systematiseren, zichtbaar te maken en uit te wisselen, wil Flora de maatschappelijke veerkracht die zo van onderuit ontstaat, versterken en verankeren.