Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Verschenen > Wijze wetenschap

Wijze wetenschap

Met dit onderzoeksproject wilde het IST zicht krijgen op de vraag of de organisatie van het Vlaamse onderzoeks- en innovatielandschap ervoor zorgt dat innovatie tot snelle en adequate antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag kan bijdragen.Het eerste deel van het project had als doel te ‘diagnosticeren’ hoe adequaat het huidige innovatielandschap is in het licht van de grote maatschappelijke uitdagingen. Daartoe diende in eerste instantie te worden verduidelijkt hoe die ‘adequaatheid’ moest worden opgevat. Een technologische oplossing die adequaat was voor de noden van de samenleving vijftig jaar terug, is dat vandaag niet meer. Daarom werd bij de aanvang van het onderzoek het actuele internationale debat over dit onderwerp verkend. Een analyse van theoretische rapporten, lezingen en conferenties evenals online debatten liet toe een ‘stand van zaken’ over de relatie tussen innovatie en de grote uitdagingen op te maken. Ook analyseerden we hoe de grote uitdagingen in het politieke discours over innovatie in rekening worden gebracht, zowel op Europees als op regionaal niveau. In het beperkte bestek van dit project was het niet mogelijk om dit debat in al zijn imensies en met voldoende historische en filosofische diepgang te bestuderen, maar dat was ook niet het doel. Bedoeling was om ons onderzoek ankerpunten te geven in het huidige sociale, academische en politieke debat. De resultaten van die fase werden samengevat in een ‘status quaestionis’. Die leverde een aantal concepten op waarmee de onderzoeksvraag kon worden benaderd.