Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Verschenen > Twee werelden, twee logica’s

Twee werelden, twee logica’s

Onder productiviteitsdruk wentelen sommige bedrijven wentelen sociale kosten af op de overheid.
Een groot deel van de sociale economie beoogt de maatschappelijke inschakeling (of participatie) van kansengroepen via tewerkstelling. Ondanks grote inspanningen van de sector en van de mensen in kwestie blijkt doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend te zijn.


SNICK, Anne. In : Ondernemen. Maandblad van het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden 60 (nr. 6), 2004.

Begeleidende documenten
Twee werelden, twee logica’s