Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Verschenen > Netwerking als antwoord op de structurele uitsluiting van laaggeschoolde vrouwen

Netwerking als antwoord op de structurele uitsluiting van laaggeschoolde vrouwen

Sommigen beweren dat de feministische strijd grotendeels gestreden is. De belangrijkste actoren in politiek en economie zijn overtuigd van het belang van meer autonomie voor vrouwen, en die doelstelling is ook reeds vertaald in structuren, actieplannen, strategieën. Bestrijding van uitsluiting, kansarmoede en werkloosheid bij vrouwen staat reeds meerdere jaren bovenaan op de nationale en internationale agenda‟s. Er is een politieke bereidheid, een principiële gelijkwaardigheid, in ons land zelfs in de grondwet verankerd. Daaruit durft men wel eens te concluderen dat er geen nood meer is aan een feministische strijd. Jonge, vooral hoog opgeleide vrouwen hebben inderdaad meer mogelijkheden om hun eigen keuzes te maken, een carrière uit te bouwen, een politiek mandaat op te nemen, te bepalen of en wanneer ze kinderen krijgen. De gezinstaken die vrouwen vroeger aan de haard kluisterden, zoals de schoonmaak, de strijk, de zorg voor kinderen of voor hun bejaarde schoonmoeder, kunnen ze van zich afschuiven door op professionele poetsvrouwen, strijkateliers en kinder- en bejaardenverzorgsters beroep te doen.


SNICK Anne. In : Genderstudies : een genre apart ? Savoirs de genre : quel genre de savoir ?”. Akten van het colloquium (20-21 oktober 2005) Brussel, Sophia.