Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Verschenen > Het recht op werk : een antwoord op de problematiek van armoede en uitsluiting ?

Het recht op werk : een antwoord op de problematiek van armoede en uitsluiting ?

De problemen van mensen in armoede zijn complex. Armoede is immers “een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan” (Vranken & De Boyser, 36). Uitsluiting uit de arbeidsmarkt is maar een onderdeel van een complex probleem, en het „recht op arbeid‟ moet dan ook in samenhang met de andere rechten (die inwerken op de andere domeinen van uitsluiting) bekeken worden. Het vigerende (armoede)beleid weerspiegelt bovendien een bepaalde kijk op mens en maatschappij, die veel meer de waarden van de middenklasse weerspiegelt dan van de armen zelf (Snick 2002). Elk beleid dat zich geen rekenschap geeft van die „culturele dominantie‟, is blind voor een aantal structurele (en culturele) mechanismen van uitsluiting (Bourdieu), en zal dan ook tot op zekere hoogte ineffectief blijven.


SNICK, Anne. In : Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Armoede bestrijden : een grote uitdaging voor de overheden, het middenveld en de wetenschap, samen met de mensen in armoede, 2004