Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Verschenen > Flora evolueert van netwerk tot expertisecentrum

Flora evolueert van netwerk tot expertisecentrum

In de jaren’ 7oo ntstondenva nuits amenleûingsopboeunw b uurtwerkin itiatievenro ndt ewerkstelting’ mets pecifiekea andachvt oord e nodenv anv rouwenI.n de iaren ’8o en ’9o kregend ie initiatieven financiëteo ndersteuningvanudiet overheide n het EuropeeSso ciaaFl ondsE. ens terkes timulansv oor des ector,m aard e keerziideva nd e medailteis dat de klemtoonte eenziidigo p’activeringin functie vand e arbeidsmarkkt’w amt e liggen.H etl uik’actiefb urgerschapd’,e brederek lemtoono p maatschappeliikpea rticipatie(v iaw erk)v erdweenn aard e achtergrondO. md ie maatschappetiidkeo etstettingent ochv oldoendein hetv iziert e kunnenh oudenv, erenigdene ena antavl ormingse- nt ewerkstellingsinitiatieveunit de drieg ewestenz ichi n het netwerkF lora.


SNICK, Anne. In : TerZake Magazine, nr. 3, mei 2007