Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > PUBLICATIENS > Instrumenten & folders > Brochure - Dienstencheques: ten minste houdbaar tot...

Brochure - Dienstencheques: ten minste houdbaar tot...

Hoe investeren in duurzame tewerstelling?

Deze brochure is het resultaat van het project Tot uw dienst(encheque) ? / à votre (titre-) service ? dat liep van oktober 2008 tot oktober 2009 met de steun van de POD Maatschappelijke Integratie. Met dit project wilde Flora nagaan onder welke voorwaarden dienstencheques instrumenten kunnen zijn voor duurzame, kwaliteitsvolle inschakeling van een kwetsbaar – hoofdzakelijk vrouwelijk – publiek. Dit thema schrijft zich in de missie van Flora in, die m.n. bestaat in het opzetten van gemeenschappelijke initiatieven, in een perspectief van gender mainstreaming, van een solidaire economie en van diversiteit, met als doel de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.

Begeleidende documenten
Brochure Dienstencheques