Intervention Platform for social matters and dynamics

Home > PROJECTS > Studiedag : Participatie, motor van verandering ? Nieuwe democratische en collectieve ruimten?

Studiedag : Participatie, motor van verandering ? Nieuwe democratische en collectieve ruimten?


In navolging van acties met haar partners organiseert Flora vzw de studiedag “Participatie, motor van verandering? Nieuwe democratische en collectieve ruimten”, op 25 april 2017 in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

De actieve welvaartsstaat zegt de tewerkstellingsgraad van de Belgische bevolking te bevorderen via een activeringspolitiek. Het betreft hier een logica van rechten en plichten waarbij waarden als participatie en individuele responsabiliteit vooruit worden geschoven. De evolutie en de genuanceerde impact van deze maatregelen op de gelijkheid van kansen, opleiding en/of tewerkstelling stelt ons niet zelden voor een dichotomische visie op participatie: is het een integratie dan wel een desintegratie instrument?

Flora wenst nieuwe vormen van democratische en collectieve ruimten te exploreren waarbij participatie het aandrijfwiel is voor het ontstaan van lokale alternatieve initiatieven. Hierbij vragen we ons af of deze, complementair aan de bestaande publieke diensten, aan globale noden beantwoorden waarbij een meer rechtvaardige samenleving kan ontstaan. Via enkele praktijken en lokale initiatieven reflecteren we samen over vragen als: ‘hoe en onder welke voorwaarden kunnen lokale alternatieve initiatieven verbonden worden met het bestaande publieke beleid? Hoe kan het beleid een veilige context creëren voor de ontwikkeling van lokale initiatieven op vlak van gelijke kansen, opleiding en werk?

Ontdek ons gastsprekers hier !

Wanneer? Dinsdag 25 april 2017 van 9u tot 16u
Waar ? Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Lombardstraat 69 - 1000 Brussel
Inkom : 15€ (lunch en drank inbegrepen)
€ 5 voor studenten en werkzoekenden
Gratis voor mensen zonder wettig verblijf
Vanaf twee personen van dezelfde organisatie!
1ste ingeschrevene = 15€, vanaf de 2de = 5€

Betaling
Per overschrijving: IBAN BE42 8792 6573 0154
Mededeling: naam + voornaam + inschrijving studiedag 06.12.2016
Indien u een factuur wenst, gelieve het ons hier te laten weten.

Meer info?
Contacteer de organisatoren van het event:
Kim Van Wallendael (NL+FR)
Patrice Fernandez (FR)