Plateforme d’interventions sur les pratiques et dynamiques sociales

Accueil > PROJETS > Inschakelingscoaching

Inschakelingscoaching

Voortbouwend op de ervaring en kennis die Flora ontwikkelde in het (federale) ESF-pilootproject ‘Jobcoaching’ (2001-2008), ontwikkelt Flora een Franstalig vormings- en intervisieprogramma in inschakelingscoaching. Het vormingprogramma bestaat uit een basisopleiding van acht dagen in de specifieke methodiek van inschakelingscoaching in de sociale sector, en wordt aangevuld met sessies van supervisie en intervisie die de deelnemers toelaten deze methode te verankeren in hun dagelijkse praktijk. Daarnaast worden specifieke vormingsmodules georganiseerd naargelang de vraag. De vormingen worden aangeboden aan groepen afkomstig uit diverse organisaties, maar ook vormingen op maat van een team van eenzelfde organisatie zijn mogelijk.

Meer info in het Frans.


Deze vormingen zijn opgezet met steun van het Europees Sociaal Fonds, de Federatie Wallonië-Brussel, Wallonië en de COCOF.