Plateforme d’interventions sur les pratiques et dynamiques sociales

Accueil > PROJETS > Forum insertion et genre

Forum insertion et genre

-  Ondersteuning van de genderwerking van organisaties die met kwetsbare groepen werken
-  Werkgroep rond het ontwikkelen van geëigende indicatoren voor het werk van de organisaties
-  Vorming rond de methodiek ‘Van ik naar wij’ ter versterking van burgerparticipatie.
-  Werkgroepen rond het ontwikkelen en verspreiden van een collectief memorandum over het activeringsbeleid.
-  Dit project loopt tot eind 2013.
- projectverantwoordelijk : Isabelle De Vriendt (isabelledevriendt@florainfo.be) et Nathalie Delaleeuwe (nathaliedelaleeuwe@florainfo.be)

Lees meer in het Frans.


Met de steun van (Agence FSE )