Plateforme d’interventions sur les pratiques et dynamiques sociales

Accueil > PROJETS > Forum insertion et genre

Forum insertion et genre

  • Ondersteuning van de genderwerking van organisaties die met kwetsbare groepen werken
  • Werkgroep rond het ontwikkelen van geëigende indicatoren voor het werk van de organisaties
  • Vorming rond de methodiek ‘Van ik naar wij’ ter versterking van burgerparticipatie.
  • Werkgroepen rond het ontwikkelen en verspreiden van een collectief memorandum over het activeringsbeleid.
  • Dit project loopt tot eind 2013.
  • projectverantwoordelijk : Isabelle De Vriendt (isabelledevriendt@florainfo.be) et Nathalie Delaleeuwe (nathaliedelaleeuwe@florainfo.be)

Lees meer in het Frans.


Met de steun van (Agence FSE )