Intervention Platform for social matters and dynamics

Home > FORMATIONS & CONSULTANCY > Momenteel is er geen vorming beschikbaar in het Nederlands

Momenteel is er geen vorming beschikbaar in het Nederlands

Het vormingsaanbod dat deze catalogus wordt voorgesteld, zich in eerste instantie tot ieder die beroepshalve bettroken is bij sociale en professionele inschakkeling in ruim zin. Bent u een vormingswerker, sociaal assistent, begeleider of lesgever die met een divers doelpubliek te maken krijgt? Bent u beroepshalve bezig met psychosiciale begeleiding naar of op het werk, vormingen of sensibiliserende acties? Dan richt dit aanbodricht zich tot u, tot al wie actief is in de strijd tegen ongelijkheid en duurzame samenleving.

U kunt als u wil een opleiding in het Frans volgen. Voor meer informatie over de opleiding, zie de categorie in het Frans.