Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > FLORA ? > Flora > Flora in het kort

Flora in het kort

Flora vzw is een federaal expertisenetwerk dat ondersteuning biedt aan sociale innovatie zoals die vorm krijgt in maatschappelijke organisaties. Zij ontwikkelt expertise rond thema’s op het snijvlak van gelijke kansen, solidaire economie en duurzaamheid. Daarin komen telkens zowel de levenservaring van de doelgroep en de inzichten van organisaties als wetenschappelijke analyses aan bod.

Flora vzw ontwikkelt projecten op diverse assen:

  1. Flora vzw versterkt de verbondenheid van mensen in kwetsbare posities door hen als co-experts bij onderzoek te betrekken en door het organiseren van grote ontmoetingen.
  2. Flora vzw versterkt de veerkracht van de sociale sector door het organiseren van studiedagen, werkgroepen en vormingen en het ontwikkelen van methodieken.
  3. Flora vzw voert actieonderzoek uit in partnerschap met andere actoren. Thema’s betreffen maatschappelijke participatie, sociale innovatie en gelijke kansen.
  4. Flora vzw reikt het beleid en actoren op economisch en sociaal vlak nieuwe modellen van governance aan die bijdragen tot een meer solidaire en duurzame samenleving.