Intervention Platform for social matters and dynamics

Home > FLORA ? > Partners

Partners

Als expertisenetwerk berust de werking van Flora op de steun van vele partners. Deze medewerking van deze partners kleurt de projecten en kan verschillende vormen aannemen: actieve deelname aan Flora-opleidingen of studiedagen, medewerking aan acties of actieonderzoek, participatie aan werkgroepen of begeleidingscomités van projecten, enz.