Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Vlaamse overheid steunt lancering complementaire munten

Vlaamse overheid steunt lancering complementaire munten

Een handboek voor lokale besturen en organisaties

Op initiatief van Vlaams minister van Sociale Economie en Steden Freya Van den Bossche wordt momenteel gewerkt aan een handboek dat lokale besturen wil ondersteunen bij het introduceren van complementaire muntsystemen.

Recent onderzoek naar innovatie in het licht van de grote maatschappelijke uitdagingen wijst uit dat het versterken van sociale veerkracht vandaag even belangrijk is als technologische innovatie. Veerkracht ontstaat wanneer in een buurt, dorp of stad aanwezige talenten en capaciteiten ingezet worden voor het oplossen van lokale noden. Complementaire munten zijn een middel dat daartoe kan bijdragen. Wanneer mensen zich inzetten voor de buurt, kan dat worden gewaardeerd door het toekennen van een lokale munt. Daarbij gaat het in eerste instantie om noden in het sociale domein, zoals zorg voor bejaarde personen of onderlinge hulp bij mensen uit kwetsbare groepen. Die munt kan vervolgens worden gebruikt om toegang te krijgen tot lokale diensten of producten (zwembad, bibliotheek, lokale handelaars…) of om zelf op hulp van iemand beroep te kunnen doen.

Complementaire munten : een belangrijke hefboom

Wereldwijd zijn dergelijke gemeenschapsmunten aan een steile opmars bezig, vaak op initiatief van burgers, soms ook van lokale overheden en sinds 2012 ook met Europese steun (Interreg IVB). Zo startte de wijk Brixton in de Londense deelgemeente Lambeth een complementaire munt waarmee o.a. gemeentelijke taksen kunnen betaald worden. Tot nu toe bestaat er geen handboek ten behoeve van lokale overheden, en met dit initiatief wil minister Van den Bossche aan dit manco tegemoet komen (1).
Het handboek wordt uitgewerkt door een consortium van vijf partners. Samen met Bernard Lietaer, Fairfin, Thomas More en Kampers Consult maakt Flora er deel van uit. Dit consortium staat ook in voor de opvolging van twee pilootprojecten, die eveneens de steun van de Vlaamse overheid genieten. Het gaat om de Torekes, een lokale munt in de Rabotwijk in Gent, en de Troeven, een nieuwe zorgmunt in Turnhout. Het handboek zal in het voorjaar van 2014 beschikbaar zijn.


(1) Handboeken ten behoeve van burgers bestaan wel al. Zie http://muntuit.eu/aan-de-slag/