Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Verslag "Flora draait door"

Verslag "Flora draait door"

Hartelijk bendank aan Sans Papiers TV voor de foto’s von onze evenement!

De dag begon met een domper van formaat. Mensen zonder wettig document zouden niet worden toegelaten tot het gebouw. Eén van de sprekers haakte verbolgen en ontdaan af. Welke uitdagingen vraagt u?

De film toonde ons de harde realiteit waar mensen zonder wettig verblijf in kunnen verzeilen. Verontrusting onder de kijkers. Het debat begon in dezelfde teneur: welke rechten voor asielzoekers die een ontmoedigende brief ontvangen van staatssecretaris van asiel en migratie Theo Francken waarin met geen woord wordt gerept over het recht op asiel, toch een internationaal mensenrecht?
François De Smet (Myria : federaal Migratiecentrum) & Mamadou Diallo (Comité des Sans Papiers)

Mamadou Diallo, woordvoerder van het collectief van mensen zonder papieren, zei eerlijk dat hij met deze regering weinig hoop heeft.
Selma Benkhelifa (Progress Lawyer Network)

Selma Benkhelifa, advocate gespecialiseerd in migrantenrecht en rechten van mensen zonder wettig verblijf, pleitte dan ook voor een positieve tegenkracht. Voor het interpelleren van verschillende dienstverleningen voor burgers voor het wél toelaten van mensen zonder wettig verblijfsdocument. Vaak is gewoonte de reden waarom bijvoorbeeld een muziekschool of een bibliotheek een identiteitskaart vraagt om zich in te schrijven. De consultaties van kind en gezin zijn daarbij een mooi voorbeeld.
Didier vanderslyck (Coordinateur de Orbit ASBL)

Dergelijke acties dienen uiteraard hand in hand te gaan met de politieke wil om onbevangen na te denken over het openen van andere legale migratieroutes, daar hamerde François De Smet, directeur van Myria, op. En het verspreiden van juiste en concrete informatie. Zoniet blijven we mensen in de illegaliteit duwen. blijven we mensensmokkelaars en werkgevers die mensen in het zwart uitbuiten en onderbetalen, in de hand werken.

Gelijke kansen, gelijke rechten? Voor mensen zonder wettig verblijf zijn dat elke dag honderd-en-één ontgoochelingen, honderd-en-één uitdagingen. Maar voor ons eveneens, ons samenleven staat op het spel.

Bedankt aan de deelnemers!


Meer info?
Contacteer Kim Van Wallendael
kimvanwallendael@florainfo.be