Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Van slimme en wijze vrouwen

Van slimme en wijze vrouwen

6 juin 2011
Verhalen van vrouwen en de bestaansreden van Flora

In de pers verschenen onlangs twee verhalen over vrouwen die samen hun lot in eigen handen nemen, verhalen die ons veel leren over wat een duurzame samenleving nodig heeft.

Arbeid en huishoudwerk, een slimme zet !

Visie, het krantje van ACW publiceerde in april 2011 een mooi interview met een dame die al zeven jaar poetswerk doet in een dienstenchequesbedrijf. Ze vertelt met trots over haar werk. Ze beschrijft de voldoening die ze haalt uit de goede contacten met de klanten, en onderstreept het belang van een coach. Ook de zelfstandigheid om haar werk zelf te organiseren en te plannen, vindt ze fijn. Contact met collega’s, dat mist ze wel, ondanks de drie teambijeenkomsten per jaar. En een ander minpunt is dat de samenleving op poetshulpen neerkijkt, maar dat pakt de werkgever dan weer aan door de dames vorming te geven over “meerwaarde in je job”… (1). Voor een ander knelpunt hadden de dames dan weer zelf de oplossing gevonden. “’s Avonds heb ik geen zin meer in mijn eigen huishouden. Ik hoor dat bij mijn collega’s ook. Een aantal van hen heeft er wat op gevonden: zij schakelen zelf huishoudhulp met dienstencheques in.” Een mooie illustratie is dat van wat Flora al lang aankaart. Arbeid wordt alleen als arbeid erkend als hij tegen betaling gebeurt. Wie thuis poetst, werkt niet, maar als we elkaars huis poetsen en elkaar daarvoor betalen, dan ‘telt’ het wel. Hetzelfde geldt voor de zorg voor kinderen en ouderen. Dat moet allemaal vermarkt worden, zo willen het de economen en politici. Schitterend toch hoe die poetsdames het spel voluit meespelen en de rekening fijntjes naar de overheid doorschuiven! Helemaal mee in het systeem zijn ze, en hyperefficiënt ! Hoe lang de dienstencheques betaalbaar zullen blijven, is natuurlijk niet de zorg van de dames zelf, tenslotte hebben zij die spelregels niet verzonnen…

Veerkracht door wijsheid van vrouwen

Een ander voorbeeld is te lezen op de website van the New Economics Foundation (2). Wereldwijd worden gemeenschappen door de klimaatsverandering getroffen. Climate Wise Women is een project dat zichtbaarheid geeft aan de manier waarop lokale vrouwen die crisis aanpakken en de zorg voor hun gemeenschap en hun familie over een andere boeg gooien. Nu eilanden in de zuidelijke Stille Oceaan overspoeld worden, helpt Ursula Rakova de 1700 bewoners naar een groter eiland te verhuizen en er veilig onderkomen te vinden. Oost-Oeganda wordt sinds 2006 geteisterd door droogtes en overstromingen. Constance Okollet voedt er kinderen op van mensen die – net als haar eigen kinderen – door het water werden meegesleurd. Vertrouwend op haar oude kennis over planten en oogsten zoekt ze naar nieuwe teelten en duurzame landbouwtechnologieën die haar gemeenschap kunnen helpen te overleven. Terwijl de wetenschappelijke en politieke wereld maar blijft discuteren over de vraag of klimaatverandering wel bestaat, rekenen lokale gemeenschappen overal ter wereld op vrouwen als Ursula en Constance voor moedige oplossingen die hun voortbestaan kunnen garanderen. Deze vrouwen wachten niet tot de overheid en de wetenschap de spelregels veranderen, maar durven zelf buiten de lijntjes te kleuren en een nieuwe invulling aan ‘arbeid’ te geven, zowel aan productieve (landbouw) als aan zorgarbeid, steeds vertrouwend op hun eigen kracht en wijsheid als vrouwen (zelfarbeid). Via een project als Climate Wise Women kunnen ze hun kennis ook wereldwijd delen met andere vrouwen en andere gemeenschappen die met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd, ook in het rijke Amerika. En dat doen ze gratis, of wat dacht je?

Het waarom van Flora: samen aan duurzaamheid werken !

Deze verhalen illustreren perfect waarom Flora bestaat. We blijven wijzen op de crisissen en paradoxen als gevolg van hyperefficiënte - door bankengeld gedicteerde - strategieën. We construeren samen met lokale vrouwen en hun organisaties innovatieve, veerkrachtige oplossingen om die crisissen het hoofd te bieden. En we bouwen – nationaal en internationaal – aan een web van wijsheid, duurzaamheid en solidariteit. Met mannen en vrouwen samen werken we aan strategieën die Sustainable, Holistic en Egalitarian zijn (3). Op donderdag 23 juni houdt Flora zijn Algemene Vergadering waarop we graag met u over de rol van Flora in de actuele context van gedachten wisselen. U bent er allen welkom…!


Nota’s

(1) Uit het project ‘Tot uw dienstencheques’ dat Flora in 2008-2009 opzette, kwam naast de nood aan een ‘brede’ vorming voor de huishoudhulpen als aanbeveling naar voren dat ook de klanten gesensibiliseerd zouden moeten worden over de meerwaarde van huishoudwerk, en dat de politiek sensibiliseringsacties zou moeten opzetten. Alleen zo co-construeer je waardering voor de job van poetshulp. Aan de dames leren om trots te zijn op hun werk terwijl de rest van de samenleving ongestoord op hen mag blijven neerkijken, lijkt ons zoiets als dweilen met de kraan open. Meer info.

(2) Climate Wise Women

(3) Zo bood deVrouwenagora van oktober 2010 aan laaggeschoolde vrouwen de kans met elkaar workshops rond recyclage of hergebruik op te zetten. Meer info.