Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > « Mamzel Carrousel »

« Mamzel Carrousel »

Van Ik naar Wij … naar een sociaalartistiek project

In 2010 stapte een 15-tal jonge, Turkse vrouwen van Groep INTRO Brussel vzw samen met Flora in een traject Van Ik naar Wij. Twee jaar later zijn de effecten nog steeds voelbaar en blikt Groep INTRO fier terug op de expo Mamzel Carrousel!

Van Ik naar Wij naar…

Een getuigenis van Kirsten Meerts, educatief medewerkster bij Groep INTRO Brussel vzw: “Een paar jaar terug stapten we met Flora vzw in een traject Van Ik naar Wij. Ik denk dat dit traject een basis legde die het mogelijk maakte om in een sociaal artistiek project als Mamzel-Carrousel te stappen. Het traject Van Ik naar Wij stimuleerde ons als groep om naar elkaar te luisteren en elkaar te horen, om samen initiatief te nemen en de nodige acties te ondernemen om dingen te realiseren. Hierop hebben we binnen onze organisatie verder gewerkt. Jaarlijks organiseren we een project waarbij de groep zelf initiatief neemt om het project te realiseren. Zo organiseerden we de voorbije jaren als groep een educatief weekend aan zee, voor mama’s met hun kinderen, en maakten we een Nederlands-Turks kookboek. Dit jaar stapten we samen in de Carrousel van Mamzel! “

Expo mamzel carrousel

In het kader van het actieplan lokaal cultuurbeleid zette de Dienst Nederlandse Cultuur en Groep INTRO vzw een sociaal - artistiek project op met een groep jonge vrouwen van verschillende origine. Er werd gepraat over herkomst en migratie, over liefde en relaties, over familie en positionering, over persoonlijkheid, dromen en wensen, over dagelijkse routine en plekjes in Schaarbeek. Verschillende mensen stapten op de carrousel en brachten hun eigen ingrediënten aan; een verhaal een idee, een installatie, een technisch inzicht … Tijdens het project ontstond er een interessante dialoog tussen verschillende culturen waar verschillen maar vooral gelijkenissen naar boven kwamen. De kunstenares Laida Aldaz Arrieta ging met deze dialoog aan de slag en verwerkte het tot een installatie " When the here is there". Het proces van de groep werd in beeld gebracht en samen met de installatie in een expo gegoten en aan het breder publiek voorgesteld in GC De Kriekelaar. Het project bracht een reële ontmoeting teweeg russen verschillende culturen, verschillende vrouwen met elk hun eigen verhaal, persoonlijkheid en achtergrond. De groep gaf te kennen dat zowel het traject als hun ervaringen bij Groep INTRO vzw hen een groeiend gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen gaven.

Enkele indrukken van de groep

“Ik heb genoten van de openheid in de groep, de uitwisseling. Ik heb ingezien dat we allemaal problemen hebben en dat we die met elkaar kunnen delen. “
“Het project heeft me gestimuleerd te durven spreken, door elkaar beter te leren kennen ben ik me ook meer bewust geworden van mijn vooroordelen. “
“Het project heeft met echt doen open bloeien. Ik heb beseft dat ik sterker ben dan ik denk.”
“Ik heb ervaren dat we vaak sterk lijken, maar dat we allemaal ook onze gevoeligheden hebben.”
“Onze verpakking is zeer verschillend, maar onze fond daarom niet. We delen gelijkaardige dromen, bezorgdheden en zijn allemaal op zoek naar eigen geluk.”

Enkele beelden

Wil u meer weten over de activiteiten van Groep INTRO Brussel vzw? Mail naar Kirsten.Meerts@groepintro.be.

Wil u meer weten over de methodiek Van Ik naar Wij, surf dan naar www.van-ik-naar-wij.be