Intervention Platform for social matters and dynamics

Home > News and analyses > Goed nieuws! De brochure "Cocreatie zet Kwetsbare Groepen - Focus op in Cultuur Vrije Tijd" is nu beschikbaar!

Goed nieuws! De brochure "Cocreatie zet Kwetsbare Groepen - Focus op in Cultuur Vrije Tijd" is nu beschikbaar!

In een eerder onderzoek ‘Bruggen naar Participatie’ onderzochten Flora en haar partners hoe cultuurparticipatie kan ingezet worden om kansarmoede en uitsluiting te bestrijden en sociale duurzaamheid te bevorderen. De rode draad door dat onderzoek waren de rollen die aan vrouwen en mannen worden toegekend. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn duidelijk: Bruggen naar participatie moeten een tweerichtingsverkeer toelaten. Cultuurparticipatie zou samen met de doelgroep moeten worden gedefinieerd. En dat ‘samen definiëren’ moet rechtstreekse effecten opleveren, zowel op het participatieproces, het product als op de omgeving waarin het zich afspeelt. Participatieproject Het Klikt! (link teksten het klikt op onze site?), gaf ons de kans om met onze partners en de kansengroepen verdere stappen te zetten naar participatie rond cultuur en vrije tijd.

De bevindingen uit ’t Klikt, brachten we verband met sociale innovatie. Sociale innovatie is immers een kader dat zich leent om armoedebestrijding en cocreatief beleid te verbinden. We willen een bijdrage leveren aan een sociaal duurzame samenleving door kwetsbare groepen een meer prominente plaats te geven in het denken rond sociale innovatie. We brachten, samen met de groepen, de hefbomen in kaart die nodig zijn om hun pioniersrol te faciliteren. In deze publicatie vindt u alvast een voorzet van deze governance-hefbomen. In actieonderzoeken ‘Public Innovation through Complementary Cocreative Actions’ en ‘Eenouderschap en armoede: het versterken van empowerment’ worden deze hefbomen voor cocreatief beleid verder uitgewerkt. De publicaties van die onderzoeksreultaten kan u binnenkort ook raadplegen op onze website.

PDF