Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Flora vzw wordt institutioneel lid van de Club of Rome – EU Chapter

Flora vzw wordt institutioneel lid van de Club of Rome – EU Chapter

Op 2 september 2013 werd Flora vzw erkend als Institutioneel Lid van de Club van Rome – EU Chapter. De Club van Rome is een wereldwijde denktank met vertakkingen op alle continenten, die zich buigt over de grote uitdagingen die onze planeet vandaag bedreigen. Zoals de naam ‘EU Chapter’ zegt, stelt de in Brussel gevestigde afdeling zich als doel om een brug te slaan tussen de Club van Rome en de Europese instellingen, om het Europese beleid te informeren, te sensibiliseren en te inspireren. Aan een organisatie kan institutioneel lidmaatschap worden toegekend omwille van haar financiële, logistieke of intellectuele bijdrage. Het is vooral omwille van onze expertise op vlak van sociale duurzaamheid dat Flora vzw als lid werd aanvaard.

De Club van Rome is vooral bekend door het rapport “Grenzen aan de groei”, in 1972 gepubliceerd door een groep onderzoekers onder leiding van Donella Meadows (1). De EU-Chapter van de Club wil vooral een forum zijn waarop alternatieven voor een meer duurzame wereld worden verkend (2). Op grond van bijna twintig jaar actieonderzoek ontwikkelde Flora heel wat inzichten die tot die missie kunnen bijdragen.

Eind 2011 was Dennis Meadows, een van de medeauteurs van “Grenzen aan de groei”, in België om een stand van zaken op te maken van de ontwikkelingen sinds 1972. Hij stelde dat de staat van de planeet bepaald wordt door de vier volgende factoren.
1. Het aantal mensen op de planeet (iets wat niet op korte termijn bij te sturen is) (3);
2. Het aantal ‘goederen’ dat die mensen gebruiken (voedsel, huizen, vliegtuigen…);
3. De hoeveelheid grondstoffen en energie die gebruikt worden om al die goederen te produceren en te gebruiken;
4. De mate waarin daarbij van hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen gebruik wordt gemaakt.

In de voorbije veertig jaar, aldus Meadows, is vooral aan de laatste twee punten gewerkt. Men investeert in ‘propere auto’s’ en ‘energiezuinige huizen’, maar omwille van de groeilogica van de monetaire economie worden er steeds meer van geproduceerd, zodat de netto winst voor het milieu negatief blijft (punt 3). Als alternatief voor aardolie investeert men nu in de exploitatie van bijvoorbeeld biobrandstof, maar dat gaat dan weer ten koste van voedselvoorziening en biodiversiteit (punt 4). Doordat een deel van die productie nu via ‘groene’ technologie of energie wordt gerealiseerd, ontstaat de indruk dat het met die grenzen van de planeet best meevalt en dat economische groei en technologische innovatie nog steeds de beste oplossingen bieden. De enige uitweg, aldus Meadows, is dus om – dringend! – aan het tweede punt te werken, en dat betekent ‘sociale innovatie’. Zo kunnen mobiliteitsproblemen ook worden opgelost doordat burgers auto’s delen en de lokale boer zijn producten naar het voedselteam in de buurt brengt in plaats van elke consument zijn eigen (zuinige en op biodiesel rijdende) auto te laten kopen. Sociale innovatie betekent dus in eerste instantie: loskomen van een patriarchaal, op concurrentie en privéwinst gericht bestel, en versterken van meer egalitaire, solidaire en inclusieve praktijken waarin het welzijn van allen (inclusief de toekomstige generaties) voorop staat.

Vanuit de genderanalyse ontwikkelde Flora heel wat inzichten over hoe een meer inclusieve en zorgzame benadering van arbeid en economie kan worden opgevat. En in het onderzoek ‘Wijze Wetenschappen’ toonden we op wetenschappelijke wijze aan dat sociale organisaties en cocreatieve burgerinitiatieven een sleutelrol spelen in de transitie naar meer duurzaamheid (4). U ziet het, in de Club van Rome begeeft Flora zich op vertrouwd terrein !


(1) Meadows, Donella.H., Meadows, D.L., Randers, J. & Behrens, W.W. III. (1972). De grenzen aan de groei. Rapport van de Club van Rome. Utrecht – Antwerpen: Spectrum.
(2) Zo bracht het vorig jaar een rapport uit met als titel ‘Geld en duurzaamheid’, waarin structurele uitwegen uit de financiële crisis worden voorgesteld. Zie http://www.clubofrome.eu/publications/article/money-and-sustainability-the
(3) Deze factor houdt zoals bekend verband met opvoeding en reproductieve rechten van vooral vrouwen. Dat de EU-Chapter eerder dit jaar het erelidmaatschap toekende aan Marleen Temmerman, die op dit vlak baanbrekend werk verricht, is dan ook een sterk signaal.
(4) De rapporten Wijze Wetenschappen zijn te vinden op onze website. http://www.florainfo.be/IMG/pdf/rapport_wijze_wetenschappen-2-2.pdf
http://www.florainfo.be/IMG/pdf/wijze_wetenschap_status_quaestionis-3.pdf
Een parallel lopend onderzoek kwam trouwens tot dezelfde conclusies; zie Tom Dedeurwaerdere (2013). Les sciences du développement durable pour régir la transition vers la durabilité forte (Rapport sur l’organisation de la science). Louvain-la-Neuve: UCL.