Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Flora en zijn partners

Flora en zijn partners

Het functioneren van het netwerk
Op 15 juni hield Flora zijn algemene vergadering. Daar Flora een ‘open expertisenetwerk’ geworden is, werd de uitnodiging algemeen verspreid. Sommige van de nieuwe gezichten waren benieuwd met welk statuut ze waren uitgenodigd, terwijl de vroegere leden benieuwd zijn wat er voor hen verandert.

Aangezien Flora een open expertisenetwerk is dat met zoveel mogelijk partners wil samenwerken, is het van belang een duidelijker onderscheid te maken tussen het ‘netwerk Flora’ en de ‘vzw Flora’.

NETWERKEN = SAMENWERKEN VOOR MEER GELIJKHEID

Aan het netwerk kunnen in principe alle organisaties deelnemen die willen meewerken aan de projecten of de missie van Flora, ook zonder (formeel) lid van de vzw te zijn. In alle projecten wordt voor het ontwikkelen of verankeren van nieuwe, genderbewuste praktijken en modellen, samengewerkt partners die op het terrein met diverse doelgroepen werken. Hoe meer organisaties en doelpublieken daarbij worden betrokken, hoe rijker de expertise is die Flora ontwikkelt. Het jaarverslag 2011 laat zien met hoeveel verschillende organisaties Flora in het kader van projecten heeft samengewerkt, en op hoeveel plaatsen de genderanalyse werd toegelicht en verankerd. Bij deze willen we al deze partners van harte danken voor hun inbreng.

Voor meer informatie zie het PDF