Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > E-citizenship !

E-citizenship !

Technologieën zijn steeds meer aanwezig in onze samenleving; mobiele telefoons, smartphones of tablets lijken haast onmisbaar, diensten worden meer en meer online aangeboden. Helaas creëert dit niet alleen nieuwe vormen van communicatie en participatie, maar ook nieuwe vormen van uitsluiting. Om die kloof tegen te gaan, werd vooral op individuele benaderingen ingezet: de toegang tot ICT versterken en computervaardigheden aanleren. Flora ontwikkelt een derde alternatief : een collectieve, solidaire en sectoroverschrijdende aanpak om kwetsbare groepen te helpen samen ICT als ‘collectief goed’ te verkennen. Via co-constructie met kwestbare personen en organisaties die met hen werken, pakt Flora de digitale kloof aan door het opzetten van groepen en partnerschappen waarin de ervaringen en vaardigheden van iedereen in aanmerking worden genomen!

Wat?
Het project e-burgerschap beoogt de strijd tegen de sociale en digitale kloof door het versterken van lokale partnerschappen en door vrouwen en mannen te helpen hun weg te vinden naar plaatsen en middelen waar ze hun e-burgerschap kunnen versterken. Er wordt een computeratelier opgezet voor een aantal groepen van kansarme vrouwen (en mannen) van diverse origine. Deze situeren zich op plaatsen waar de groepen reeds de nood aan participatie voelen (bvb. buurthuis, vereniging…). Door te vertrekken van hun ervaringen en vertrouwde praktijken worden ze gestimuleerd zich in te schakelen in een collectieve, participatieve dynamiek. Diverse informatie- en communicatietechnieken (ICT) die de participatie aan de (digitale) samenleving kunnen versterken, worden daarbij verkend.

Multilevel en collectieve benadering

Het project start vanuit het microniveau (kansarme vrouwen en mannen van diverse herkomst). Tegelijk beoogt het een meer globale, lokale dimensie (mesoniveau) doordat organisaties uit diverse sectoren bruggen bouwen en via netwerking de krachten bundelen in de strijd tegen de sociale en digitale kloof.

Voor wie?

Groepen kansarme vrouwen (en/of mannen) van diverse origine (18+) met een specifieke participatienood.

Waar?

Bij organisaties die rond sociale cohesie werken (uit verschillende sectoren) en die geconfronteerd worden met participatienoden van groepen.

Met het oog op:

Het slaan van bruggen tussen plekken waar nood aan burgerschap voelbaar is.
Het geven van meer betekenisvolle antwoorden op de noden van de kansarme doelgroep (van diverse herkomst).
Het geven van persoonlijke en maatschappelijke zin aan technologie als één van de mogelijke middelen om aan burgerparticipatie te werken.

Meer info in Huidige projecten