Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Brutopia - gezamelijk woonproject in Brussel

Brutopia - gezamelijk woonproject in Brussel

Flora belicht in elk nummer van haar nieuwsbrief mensen die een inspirend burgerinitiatief opzetten. Deze reeks gaat over de laureaat van the blue house/2013 Brutopia

Wat is the Blue house/prijs?

THE Blue House/ prijs voor duurzaam en betaalbaar bouwen is een initiatief van de Stichting voor Toekomstige Generaties.
Duurzaam bouwen gaat heel wat verder dan het plaatsen van zonnepanelen of warmtepompen en het hoeft ook helemaal niet duur of ontoegankelijk te zijn.Dat wil de Stichting voor Toekomstige Generaties bewijzen met haar jaarlijkse prijs, THE BLUE HOUSE/. Het duurzame project dat met behulp van creatieve oplossingen, op zowel korte als lange termijn, de kosten voor de gebruikers, de samenleving en de planeet op een laag niveau weet te houden, maakt kans op THE BLUE HOUSE.

http://www.bluehouseprize.be/nl

“ VZW BRUTOPIA is een gezamelijk woonproject in Brussel. Het is de gezamelijke zoektocht naar een toekomstige woonplaats, de aankoop, de bouw (of verbouwing) van deze woonplaats én het gezamelijk wonen op die plaats. Al de verschillende fases van het project worden gekenmerkt door een bepaalde vorm van ‘gemeen-schappelijkheid’.
Het doel is gemeenschappelijk kopen en wonen, met alle voor- en nadelen die hierbij komen – financiële, sociale enz. Het belang van het private ten opzichte van het gemeenschappelijke wordt afgewogen op het vlak van:
Ruimte: de fysieke ruimte is onderverdeeld in een privé gedeelte voor elk van de verschillende loten (de woning, het appartement zelf) en een gemeenschappelijk gedeelte dat gezamelijk wordt beheerd. Hoe uitgebreid dit gemeenschappelijk gedeelte (b.v. tuin, lift, zonnepanelen, wasplaats,…) is, hangt af van de wensen van alle leden van de vzw.
Voluntarisme: de gezamelijk aankoop en het bezit van gemeenschappelijke ruimtes impliceert de wil tot sociale omgang met de medebewoners en de bereidheid tot een vrijwillige inzet voor het beheer van het gemeenschappelijke, dit zonder binnen te dringen in de privésfeer van elk individu.
Ideologie: een woonproject is pas gemeenschappelijk als elk individu zichzelf ziet als een lid van de groep en zich ook als dusdanig engageert. Samen aankopen en wonen vraagt tijd en energie. Daar staat tegenover dat één ieder een pak voordelen krijgt zoals: de prijs, een gemeenschapsgevoel, een sociale mix, de vrijheid om een lot te verbouwen zoals hij/zij het wil, de wederzijdse hulp onder eigenaars enz… Elke individuele koper kan voor zichzelf kiezen hoe ver hij/zij wil gaan m.b.t. het vrijwillige engagement. Op basis van dit engagement wordt de aankoopprijs beïnvloed.*
Zelfbestuur: alle bewoners zijn medeverantwoordelijk voor het gebouw en de manier van samenleven en spreken een werkbare interne organisatie af (vergaderingen, werkgroepen, takenverdelingen, enquêtes enz…)
Termijn: gezamelijk aankopen en wonen is een project dat wordt gekenmerkt door steeds wijzigende noden en verwachtingen t.a.v. de inzet van de ‘gemeenschap’. Het is zo bijvoorbeeld duidelijk dat de interne organisatie tijdens de bouwfase heel anders zal zijn.”
http://utopiabrussels.wordpress.com/the-project