Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Altijd onderweg…

Altijd onderweg…

Van Ik naar Wij | Du Je au Nous: een methodiek die kansarme personen van Belgische of vreemde afkomst (opnieuw) warm wil maken voor burgerparticipatie.

In 2008 vatten vzw Flora samen met groepen, begeleiders en coördinatoren uit de socio-professionele inschakelingsector een reis aan waarvan wij dachten het verloop te kennen, maar niets was minder waar! De zoektocht naar een methodiek rond burgerparticipatie was lang en leidde ons naar onbekende plaatsen. Vandaag zetten we onze koffers even aan de kant, blij dat we onze (voorlopige) bestemming hebben bereikt, m.n. een handleiding ter ondersteuning van vormingswerk(st)ers die hetzelfde avontuur Van Ik naar Wij|Du Je au Nous met hun groep(en) willen aanvatten!

Ver van de door participatie platgetreden paden

Het bereiken van de eindbestemming geeft een geweldig gevoel, maar pas echt onvergetelijk zijn de avonturen onderweg!
Onderweg leerden we elkaar beter kennen, stelden we vragen die we thuis niet zouden stellen, weken we af van platgetreden paden, overwonnen we heel wat hindernissen, ontdekten we nieuwe oorden, bleven we soms wat langer hangen, ontmoetten we interessante mensen, werden we geconfronteerd met onszelf en elkaar, traden we soms in iemands spoor of probeerden we verschillende richtingen uit.

Maar wat er ook gebeurde, we bleven samen: vzw Flora en de groepen van een 10-tal inschakelingorganisaties verspreid over gans België: AID-Waals Brabant (Jodoigne), Buurtservice (Berchem), Collectif des Femmes (Louvain-la-Neuve), Créasol (Luik), Forma (Namen), Groep Intro Brussel (Schaarbeek), Groep Intro Vlaams Brabant (Dilbeek) en Mo-Clean (Sint-Niklaas).

Hetzelfde traject, verschillende ervaringen

Het gemeenschappelijk kader dat het traject Van Ik naar Wij|Du Je au Nous biedt, daagde de groepen uit om op een andere manier over participatie na te denken, maar belette hen niet om zelf keuzes te maken en op zoek te gaan naar een traject dat binnen hun eigen specifieke context paste en door alle betrokkenen werd gedragen. Tijdens de Vrouwenagora (meer uitleg of verwijzing naar ander artikel?) die op 8 oktober 2010 door vzw Flora werd georganiseerd, kregen de verschillende groepen de kans om hun trajecten met elkaar te delen en met elkaar te verbinden, op basis van de verschillen of overeenkomsten die ze bij elkaar ontdekten: de energizers om zich in beweging te zetten, de leefregels om in groep te kunnen werken, een initiatief dat zin en betekenis geeft, een openheid naar de buitenwereld en zich verbinden met anderen.
Als u - met de handleiding Van Ik naar Wij|Du Je au Nous in de hand – samen met uw metgezellen beslist om hetzelfde traject te volgen, wees er dan maar zeker van dat u nooit hetzelfde avontuur zal beleven: u zal op een andere manier kennis maken met uw groep, in andere omstandigheden, naar andere zaken nieuwsgierig zijn of andere keuzes willen maken…

Een praktische handleiding…

Concreet richt de methodiek Van Ik naar Wij|Du Je au Nous zich op elke groep die via een zelf uitgestippelde route samen op weg wil gaan naar participatie en bereid is om hiervoor de vertrouwde omgeving te verlaten. De methodiek richt zich voornamelijk op praktijkwerkers uit de brede inschakelingsector en nodigt hen uit om samen met hun doelgroep – via het opzetten van een groepsinitiatief – op zoek te gaan naar een gezamenlijke visie op burgerparticipatie. Door het samen realiseren van een collectieve actie ervaren personen in inschakeling m.a.w. wat (burger)participatie is en kan betekenen voor de samenleving, de organisatie, de groep en het eigen leven.
… die theorie verbindt…

Het eerste deel van de methodiek verzamelt de theoretisch bagage die wij onderweg verzamelden (Theoretische achtergronden) en meedroegen (Pedagogische basisprincipes), hoe het thuisfront en andere lotgenoten ons steunden (Pedagogische omkadering) en op welke manier u zelf gebruik kan maken van ons reismateriaal (Gebruikersinstructies). Voor onze partners uit de inschakelingsector noteerden we onderweg heel wat redenen waarom zij deze reis niet zouden mogen missen (Meerwaarde voor de SPI-sector).
… met praktijk.

Het tweede deel omvat een stapsgewijze omschrijving van de door ons uitgestippelde reisroute (Het vormingstraject). Dit traject is opgebouwd uit negen vormingsmodules. Per module wordt een duidelijk doel geformuleerd, worden een aantal tussenstappen voorgesteld om dit doel te bereiken en wordt een voorbeeldanimatie uitgewerkt (concrete voorbeelden). Elke module wordt ook afgesloten met een evaluatie, die het verdere verloop van het traject zal bepalen. Bij elke volgende stap wordt de impact van deze evaluatie expliciet door de begeleider aangetoond en zichtbaar gemaakt.
Om u te helpen bij het uitstippelen van uw eigen route geeft de methodiek u ook twee bewegwijzerde kaarten mee. De Trajectenkaart visualiseert een aantal eerder uitgeteste trajectpistes en de Leeswijzer wijst u de weg doorheen de vormingsmodules. Als u het onderweg even niet meer weet, kan u in de toegevoegde materialenbundel heel wat tools (Didactisch materiaal) en voorbeelden (Inspirerende voorbeelden) vinden.

Samen onderweg naar een nieuwe bestemming

Op 23 februari 2011 organiseert vzw Flora een studiedag rond het thema participatie. Op deze dag zal ook de methodiek Van Ik naar Wij|Du Je au Nous worden voorgesteld. Het is een eerste gelegenheid om de reflectie rond participatie verder te zetten, een reflectie die steeds opnieuw zal worden gevoed door nieuwe groepen die zich het traject Van Ik naar Wij|Du Je au Nous eigen maken. De methodiek zal binnenkort online beschikbaar zijn op onze website.
Ondertussen kregen we goed nieuws: we kunnen en mogen onze reis opnieuw verder zetten! We richtten ons deze keer op het ontwikkelen van een vorming om begeleiders te helpen bij het gebruiken van de methodiek (vormingspakket begeleiders) en een sociaal medium (bijv. blog) waarop groepen en begeleiders die zich de methodiek eigen maken, zichtbaarheid kunnen geven aan hun traject en dit kunnen verbinden met de trajecten van de andere groepen (netwerking). Daarnaast blijven we intervisies organiseren voor de begeleiders die zich samen met hun groep aan het avontuur wagen (vanaf februari 2011). Zoals u merkt, de reis wordt verder gezet…en dit dankzij de steun van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het Europees Sociaal Fonds.