Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Algemene Vergadering 2016

Algemene Vergadering 2016

Op Dinsdag 14/06/2016, 12u- 14u, zal de Algemene Vargadering van onze vereniging plaatsnemen.
Waar ? VZW FLORA : Vooruitgangstraat 323/7 - 1030 Brussel
(Broodjes voorzien)

Wil je meer over onze activiteiten in 2015 weten of ontedekken onze perspectieven voor het toekomst ? schrijf je in ! Het jaarverslag 2015 zal binnenkort op onze website beschikbaar zijn!

AGENDA
1. Onthaal & lunch
2. Aanwezigheden en volmachten
3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering 2015
4. Aanstelling van nieuwe leden en afscheid van ontslagnemende leden
5. Jaarverslag 2015
6. Voorstelling van het financieel verslag 2015
7. Advies van de controleur inzake de rekeningen van 2015
8. Goedkeuring van de rekeningen 2015 en ontlasting van de bestuurders
9. Vastlegging van de bijdrage
10. Begroting 2016
11. Perspectieven 2016/2017
12. Varia