Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken

Homepagina > Nieuws en analyses > Ada colau en het PAH

Ada colau en het PAH

Gedurfd en broodnodig burgelijk verzet

Flora belicht in elk nummer van haar nieuwsbrief iemand die een inspirerend burgerinitiatief opzet. Deze reeks gaat van start met de voorstelling van Ada Colau, woordvoerster van het Spaanse PAH –Platform voor de slachtoffers van hypothecaire leningen.

Meet Ada Colau’, een geëngageerde en moedige Spaanse dame. In 2009 richtte ze, verontwaardigd door de manier waarop de gevolgen van de vastgoedcrisis op de bevolking worden afgewenteld, samen met enkele medestanders het PAH op, het ‘Plataforma de Afectados por la Hipoteca’. Dit platform bindt de strijd aan tegen de massale uitzetting van mensen uit hun huizen. De economische afgrond waarin Spanje sinds 2008 is weggezonken, leidt tot een vloedgolf aan hypothecaire schulden en een dramatisch hoge werkloosheid. Als mensen hun hypothecaire lening niet kunnen terugbetalen, wordt hun huis door de bank aangeslagen. Om u een idee te geven van de omvang van die crisis: in Spanje worden per dag maar liefst zo’n 510 gezinnen uit hun huis gezet !

De leuze van Ada is eenvoudig : de Spaanse burgers hoeven niet op te draaien voor de excessen van de banken en de keuzes van de vorige regeringen! Na de crisis heeft de Spaanse overheid de banken van het faillissement gered. Door die bankencrisis verkeren vandaag duizenden gezinnen in moeilijkheden. Ada en haar aanhangers eisen dan ook dat aan de burgers dezelfde voorrechten worden toegekend als de banken hebben genoten. Het PAH richt zich op drie strijdpunten:
- Burgers raken in de problemen omdat ze hun huis aan de bank kwijtraken, maar bovendien nog de oorspronkelijke waarde van het huis aan de bank moeten terugbetalen. Het PAH stelt het volgende voor : als een bank mensen uit hun huis zet, wordt de hypothecaire schuld die werd gemaakt door de aankoop van de woning, opgeheven.
- De uitzetting van gezinnen zonder inkomen moet als een schending van het fundamentele recht op huisvesting worden erkend.
- Er moet bescherming worden geboden aan gezinnen die uit hun huis zijn gezet door leegstaande huizen die nu in handen van de banken zijn terug in te nemen.
Voor meer informatie over Ada en het PAH:

Ada = "Ik denk dat vrouwen globaal gesproken een belangrijke rol in een nieuwe sociale mobilisatie kunnen spelen, omdat deze nieuwe vorm van betrokkenheid meer in lijn is met een vrouwelijke stijl van politiek bedrijven: decentralisatie zonder leider, gezag zonder macht, samenwerking in plaats van concurrentiestreven. Deze meer vrouwelijke waarden zijn een antwoord op de patriarchale waarden die nu alles domineren. "


"Méditerranéennes - 1001 combats" // extrait... par IMAGEETCOMPAGNIE