Intervention Platform for social matters and dynamics

Home > News and analyses > ACTIEONDERZOEKEN : ’t Klikt, PICCA en ‘Agrandir les marges de manoeuvre’

ACTIEONDERZOEKEN : ’t Klikt, PICCA en ‘Agrandir les marges de manoeuvre’

De 3 actieonderzoeken “’t Klikt”, “PICCA” en “Agrandir les marges de manoeuvre” vormen een drieluik.

Ze behandelen elk vanuit een specifieke invalshoek de manier waarop collectieve initiatieven van onderuit antwoorden (kunnen) vormen op sociale noden. En ze trachten alle drie een bijdrage te leveren aan de vraag naar hefbomen voor cocreatief beleid.

Zo wordt in onderzoeksproject ’t Klikt gekeken naar initiatieven rond cultuur en vrije tijd en ‘Agrandir les marges de manoeuvre’ zoemt in op initiatieven waar eenoudergezinnen bij betrokken zijn. En PICCA trekt de vraag open naar zeer gevarieerde initiatieven van kwetsbare groepen.

De drie onderzoeksprojecten zijn nauw met mekaar verbonden maar de rapporten kunnen ook naast mekaar worden gelezen.

>> Actieonderzoeken"PICCA"

[>> Actieonderzoeken "Agrandir les marges de manoeuvre"}}

>> Actieonderzoeken t’Klikt